Foosball.com Forums

ITSF500 Polish #Leonhart Championships 2024

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline foosballvietnam

  • *
  • 12
  • foosballvietnam.com
ITSF500 Polish #Leonhart Championships 2024
« on: July 08, 2024, 06:22:17 AM »

Match 1: https://www.youtube.com/watch?v=cyGyA8v-olo

#ITSF500 Polish #Leonhart Championships  Foosball_DYP_FINAL_1 Leszczyński Sajng VS Bieniaszewski ZiłkowskiPolish #leonhart  Championships 27-30.06.2024 @Płock ITSF 500 Tournament
Source:   @ziouo 


Cng ty TNHH Foosball Vietnam l đại l phn phối bn bn bi lắc gi rẻ, bi lắc thi đấu fireball, bn bi lắc bida mini, bng bn, bng rổ mini, bng rổ trường học. Hotline: 0866153063 - 0986032023
« Last Edit: July 08, 2024, 06:34:00 AM by foosballvietnam »